Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023
Home Tin tức Xin gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thế...

Xin gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ: buihienxxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của công ty tôi còn hiệu lực 8 tháng. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về việc gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

shtt

Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   

Khoản 20.4 Điều 20 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN quy định về gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ như sau:

a) Bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí không được gia hạn.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 2 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có nhiều phương án thì bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

b) Để được gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 6 tháng trước ngày bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Như vậy, trong vòng 6 tháng trước ngày giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, công ty bạn phải nộp đơn gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực. Do đó, hiện tại công ty bạn chưa thể nộp đơn yêu cầu gia hạn mà phải đợi đến thời gian quy định của pháp luật.

Theo laodong.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP